Seznámení s miminkem

Jak seznámit miminko a psa aneb krok za krokem k harmonickému soužití

 

Seznámení nového miminka a psa je důležitým okamžikem v životě rodiny. Správná příprava a opatrnost mohou zajistit bezpečné a pozitivní setkání, které položí základy pro harmonický vztah mezi vaším dítětem a vaším čtyřnohým kamarádem. Následující kroky vám pomohou tento proces zvládnout s minimálním stresem pro všechny zúčastněné.

 

 

Příprava na příchod je důležitá! 

 • Trénink poslušnosti:

Pokud váš pes ještě nemá základní poslušnost zvládnutou, teď je ten správný čas začít. Povely jako "sedni", "zůstaň", "místo" a "pusť" jsou klíčové pro bezpečnost miminka.

 

 • Snižte pozornost:

Před příchodem miminka začněte postupně snižovat množství pozornosti, kterou psu věnujete. Tím snížíte pravděpodobnost, že se pes bude cítit zanedbaný nebo žárlivý, až bude část vaší pozornosti směřována k dítěti.

 

 • Nové zvuky a vůně:

Seznamte psa s novými zvuky a vůněmi, které přijdou s miminkem. Pusťte nahrávky dětského pláče a dejte psu čichat oblečení nebo deky, které budou používat pro dítě.

 

První setkání

 • Zachovejte klid:

Psi jsou citliví na nálady svých majitelů. Pokud jste nervózní, váš pes to pozná. Zachovejte klid a sebejistotu.

 

 • Seznámení na neutrálním území:

Pokud je to možné, přiveďte psa k seznámení na neutrální místo. To může pomoci snížit pocit ohrožení a teritoriálního chování.

 

 • Postupné přiblížení:

Nechte psa přiblížit se k miminku pomalu a pod dohledem. Nejprve ho nechte miminko očichat z bezpečné vzdálenosti. Pokud je pes klidný, můžete mu dovolit, aby se přiblížil blíže.

 

 

Ochrana miminka

 • Nikdy nenechávejte psa a miminko bez dozoru:

Bez ohledu na to, jak dobře se pes chová, nikdy nenechávejte miminko a psa o samotě. I ten nejklidnější pes může neúmyslně způsobit zranění.

 

 • Zóny bez psa:

Vytvořte doma zóny, kam pes nemá přístup. Například dětský pokoj může být vyhrazeným místem, kde pes nebude rušit.

 

 • Respektování prostoru:

Učte psa respektovat osobní prostor miminka. Pokud se pes začne chovat příliš energicky nebo rušivě, jemně ho odveďte na jeho místo a dejte mu nějakou hračku, aby se zabavil.

 

 

Posilování pozitivních asociací

 

 • Odměny za klidné chování:

Odměňujte psa za klidné a pozitivní chování v přítomnosti miminka. Tím posílíte pozitivní asociace a pes se bude těšit na čas strávený s dítětem.

 

 • Společné aktivity:

Umožněte psu a dítěti trávit čas společně pod vaším dohledem. Krátké procházky nebo chvíle hraní mohou pomoci vytvářet pozitivní vzpomínky a budovat jejich vztah.

 

 

 

Trpělivost a důslednost

 

 • Buďte trpěliví:

Každý pes a dítě jsou jiní. Někteří psi si na nové situace zvykají rychleji než jiní. Buďte trpěliví a dejte psu čas se adaptovat na novou situaci.

 

 • Důslednost v pravidlech:

Důslednost je klíčová pro učení psa správnému chování. Dodržujte pravidla a neustupujte z nich, aby pes věděl, co od něj očekáváte.

 

Seznamování miminka a psa může být náročné, ale s důkladnou přípravou a trpělivostí se můžete těšit na krásné okamžiky, kdy budou společně objevovat svět. Bezpečnost a pozitivní přístup jsou základem úspěchu, který povede k harmonickému spolužití vaší rodiny.

Zpět do obchodu